Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Brusselse regering klaar met kader voor nieuw stadvernieuwingsbeleid

Untitled Document
 •   

  Brusselse regering klaar met kader voor nieuw stadvernieuwingsbeleid • 27/03/2017
  De Brusselse regering heeft met het voorontwerp van besluit over de stadsvernieuwingscontracten (SVC) het wetgevend en reglementair traject voor het nieuwe het stadsvernieuwingsbeleid afgerond.

  "In tegenstelling tot de duurzame wijkcontracten hebben de stadsvernieuwingscontracten als voornaamste doel om de openbare ruimte en de stadsnetwerkinfrastructuur te ontwikkelen", licht minister-president Rudi Vervoort, bevoegd is voor territoriale ontwikkeling, toe.

  De stadsvernieuwingscontracten reiken over de gemeentegrenzen heen reiken, waardoor de uitwerking, de uitvoering en de implementatie ervan anders verlopen dan bij de duurzame wijkcontracten. "Met de stadsvernieuwingscontracten streven we ernaar de banden tussen stadsgebieden te verĀ¬sterken, de breuklij nen tuss en stadsdelen te beperken en de openbare ruimten te verbeteĀ¬ren", aldus Vervoort. Daarenboven kunnen die contracten het pad effenen voor de bouw van met sociale woningen gelijkgestelde woningen, geconventioneerde woningen en buurtinfrastructuur.

  Het budget voor de 10 wijkcontracten en de 5 stadsvernieuwingscontracten bedraagt in totaal meer dan 250 miljoen euro (14,125 miljoen per duurzaam wijkcontract en 22 miljoen per stadsvernieuwingscontract).

  Bron: Belga

  Untitled Document