Untitled Document

Home >Nieuwe minimale ereloonbarema's? Doe mee aan het onderzoek!

 •   

  Nieuwe minimale ereloonbarema's? Doe mee aan het onderzoek!


 • NIEUWE OPROEP

  In nauwe samenwerking met de Orde van Architecten - Vlaamse Raad voert de KU Leuven momenteel een onderzoek naar de hoeveelheid werkuren die er bij architecten per typedossier worden gepresteerd. Op basis van de verzamelde data zal in kaart worden gebracht wat de werkelijke economische waarde is van elke architectenprestatie.

  Ontwerpen blijft vanzelfsprekend één van de allerbelangrijkste activiteiten in het takenpakket van een architect, maar helaas blijken tal van prestaties van architecten vaak niet of niet gepast vergoed. Denk maar aan voorontwerpen in de aanloop van kandidatuurstellingen, deelnames aan wedstrijden en/of offerteaanvragen. Met dit onderzoek naar de tijdsbesteding van architectenprestaties willen we een eind maken aan dit soort scheve situaties. Elke vorm van creativiteit heeft immers zijn prijskaartje.

  Nieuwe minimale ereloonbarema's

  De uitkomst van deze studie kan ons meer slagkracht geven in de onderhandelingen op Vlaams en federaal niveau rond de invoering van nieuwe minimale ereloonbarema's welke we bij wet of KB willen laten invoeren, zoals dat in Luxemburg, Duitsland of Zwitserland al het geval was. Zo'n invoering draagt bij tot een gezonde competitiviteit en kan mee zorgen voor een eerlijke vergoeding van de aansprakelijkheden die architecten worden toebedeeld.

  Tal van architecten hebben intussen hun medewerking verleend aan het onderzoek, maar hoe groter het aantal, des te representatiever de studie kan zijn om sluitende conclusies te trekken. Mogen we je dan ook vriendelijk verzoeken om je medewerking te verlenen aan dit onderzoek.

  Alvast van harte bedankt!

  INSCHRIJVEN


  * Naam architect of architectenbureau:
  * E-mail:
  * Straat:
  * Huisnummer:
  * Postcode:
  * Gemeente:
  * Contactpersoon:
  * Telefoonnummer:
  * Aantal dossiers kandidatuurstelling, offerteaanvraag of wedstrijden
  * Aantal voltooide dossiers met geregistreerde prestatiegegevens: